Privacyverklaring

The STUDIIO BV is zich bewust van het vertrouwen dat u stelt in onze diensten en service. Wij nemen graag de verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina leest u welke gegevens we mogelijk verzamelen als u onze studio bezoekt, gebruik maakt van onze producten en diensten, waaronder ook onze websites en boekingssoftware. Ook leest u meer over hoe we de gegevens gebruiken, waarom we ze gebruiken en hoe we hiermee uw studio-ervaring zo veel mogelijk verbeteren. Wij hopen u hiermee transparantie te bieden over onze werkwijze, en tegemoet te komen aan uw recht op privacy. 

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze producten en diensten. 

Alle wijzigingen die we in de toekomst aan ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld.

De informatie die we over u verzamelen

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken (“uw gegevens”):

* de informatie die u online verstrekt via onze website wanneer u zich registreert en/of inlogt;

* alle correspondentie die u ons stuurt of wanneer u ons een e-mail stuurt;

* de details van uw bezoeken aan onze site en de bronnen waartoe u toegang heeft (waaronder onder andere verkeersgegevens en communicatiegegevens);

* de details van op de site gekochte credits; 

* en de reserveringen die u maakt voor alle lessen en activiteiten van The STUDIIO. 

 

De manier hoe wij uw informatie gebruiken

We gebruiken uw informatie op de volgende manieren:

* om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site zo effectief mogelijk voor u wordt gepresenteerd;

* voor onze interne doeleinden, zoals kwaliteitscontrole, siteprestaties, systeembeheer en om het gebruik van onze site te evalueren, zodat we u verbeterde services kunnen bieden;

* om u te informeren over wijzigingen in onze diensten;

* om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt, of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren (uiteraard op voorwaarde dat u ermee instemt);

* om rapporten te maken om te helpen bij toekomstige marketing

* om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit eventuele contracten met u (inclusief het verwerken van uw betaling voor credits en om uw reserveringen voor lessen van The STUDIIO wanneer u een boeking heeft gemaakt)

We kunnen uw gebruik van onze site volgen en uw e-mailadres en/of IP-adres, besturingssysteem en browsertype registreren voor systeembeheer en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te rapporteren. Dit is statistische informatie over de browse-acties en -patronen van onze gebruikers en identificeert geen enkel individu. We bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is.

 

Ook wij houden van Cookies

We kunnen “cookies” gebruiken om de informatie waarnaar wordt verwezen te verzamelen en uw gebruik van onze site te volgen. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die informatie verzamelen over uw gebruik van onze site en ons helpen om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze site bezoekt. 

Coaching en groepsapps

Voor bepaalde diensten die wij leveren maken wij gebruik van Zoom of bieden we de mogelijkheid om met elkaar in contact te blijven via WhatsApp. Bijvoorbeeld voor een coaching gesprek of een groepsapp naar aanleiding van een gezamenlijk gevolgde workshop.

Door aankoop van of deelname aan deze dienst of ‘extra service’ die wij (laten) faciliteren, gaat u akkoord met gebruik van de diensten van deze derde partijen. We hebben geen inzage in de gegevens die partijen verzamelen, noch hebben wij invloed hierop. Wilt u weten hoe zij omgaan met gegevens, bekijk de privacy policy van Zoom en WhatsApp.

U kunt ten alle tijden desgewenst zelf een groepsapp verlaten. Het is aan u om wel of niet iets te delen in de groep. U bent zelf verantwoordelijk voor hetgeen u deelt. Hoewel wij aan iedereen vragen om de gedeelde info vertrouwelijk te behandelen en niet buiten de groep te delen, kunnen wij er niet voor instaan dat deze afspraak wordt nageleefd. Door deel te nemen aan de groepsapp verklaart u hiervan bewust te zijn en hiermee akkoord te gaan.

Beeld- en geluidsopnames en verspreiding daarvan

Van en bij bepaalde evenementen, workshops, retraites en lessen maken wij of maken onze partners beeld (foto/video)- en/of geluidsopnames. Dit zal vermeld staan in de product-/ dienstomschrijving zoals deze op onze website, of (in geval van studioverhuur) op de website van onze partner wordt aangeboden. Aan het begin van de retraite, event,, workshop of les zal de wijze van verspreiding worden medegedeeld. Door deelname/participatie aan de training, workshop, les of het evenement, gaat u akkoord met de opname en verspreiding daarvan. Het is altijd mogelijk om desgewenst buiten beeld plaats te nemen en/of niet actief te participeren in bijvoorbeeld een gesprek. Neem hiervoor contact op met de organisatie.

Wij sturen u relevante marketingberichten

We kunnen uw informatie gebruiken om u te voorzien van marketingberichten  waar u om vraagt of waarvan wij denken dat deze u kan interesseren. Dit doen we per post, sms, e-mail of telefoon.

Als u een bestaande klant bent, kunnen we via e-mail en/of sms contact met u opnemen met informatie over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met degene die we eerder aan u hebben geleverd, tenzij u hebt aangegeven dat u niet van ons wilt horen.

Als u een nieuwe klant bent, kunnen we alleen contact met u opnemen via e-mail en/of sms als u daarvoor toestemming geeft.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, vink dan de relevante vakjes op het formulier aan wanneer we uw gegevens verzamelen. U kunt ons te allen tijde vragen uw gegevens niet voor marketingdoeleinden te gebruiken door contact met ons op te nemen via The STUDIIO, Hoofdweg 71E, 1175KM te Lijnden of pause@thestudiio.nl

 Uw gegevens delen

We kunnen uw informatie delen met andere organisaties:

* als we een bedrijf of activa verkopen of kopen (aangezien we uw gegevens kunnen delen met de potentiële verkoper of koper);

* als wij of vrijwel al onze bedrijfsactiva worden overgenomen door een andere partij, in welk geval uw informatie een van de overgedragen activa zal zijn;

* als we uw informatie moeten delen om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten, of als we onze gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten moeten afdwingen of toepassen of om onze rechten, eigendommen of onze klanten enz. te beschermen. Dit kan het uitwisselen van informatie met zich meebrengen met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

We kunnen uw informatie ook delen met derden die diensten aan ons verlenen.

Behalve zoals uiteengezet in dit privacybeleid, zullen we uw persoonlijke gegevens niet bekend maken aan andere derden.

 

Het opslaan van uw persoonlijke gegevens

Al uw informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden versleuteld. Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere inloggegevens heeft waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, mag u niemand anders toestaan deze te gebruiken en dient u deze vertrouwelijk te behandelen. Als u denkt of vermoedt dat iemand anders uw inloggegevens kent, dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via pause@thestudiio.nl

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet helemaal veilig. Hoewel we onze normale procedures zullen toepassen en zullen voldoen aan de wettelijke vereisten om uw informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw informatie die naar onze site wordt verzonden niet garanderen en is elke verzending op eigen risico. 

Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Onze site kan van tijd tot tijd links naar en van andere websites bevatten. Als u een link naar een van die sites volgt, houd er dan rekening mee dat die sites hun eigen privacybeleid zouden moeten hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor die sites of voor hun privacybeleid. Controleer dit privacybeleid voordat u uw informatie naar die sites verzendt.

Indien nodig, neem gerust contact op

Vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan The STUDIIO, Hoofdweg 71E, 1175KM te Lijnden of pause@thestudiio.nl.

Hi, je bent al een tijdje onze website aan het ontdekken, dus

Neem een korte, bewuste pauze

een waardevol moment om te vertragen

vertraag

ontspan